Otvori u katalogu
Autori: ur. Julien Laurent, Randal Samstag, Jim Wicks, Ingmar Nopens
Mjesto izdavanja: London
Godina izdavanja: 2022
Područje: Medicina. Tehnika i tehnologija. Menadžment
Lokacija: Otvoreni pristup
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u