Otvori u katalogu
Mjesto izdavanja: Rome
Godina izdavanja: 2011
Područje: Medicina. Tehnika i tehnologija. Menadžment
Lokacija: Otvoreni pristup
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u