Otvori u katalogu
Autori: Luís Simões da Silva, Rui Simões, Helena Gervásio
Mjesto izdavanja: Berlin
Godina izdavanja: 2016
Područje: Medicina. Tehnika i tehnologija. Menadžment
Lokacija: Projekt
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u