Otvori u katalogu
Autori: Anil K. Chopra
Mjesto izdavanja: Harlov
Godina izdavanja: 2020
Područje: Medicina. Tehnika i tehnologija. Menadžment
Lokacija: Otvoreni pristup
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u