Otvori u katalogu
Autori: Lizhou Wu, Runqiu Huang, Xu Li
Mjesto izdavanja: Singapore
Godina izdavanja: 2020
Područje: Medicina. Tehnika i tehnologija. Menadžment
Lokacija: Projekt
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u