Inv. br. KM19/2020(Knjiga)

Earthquake-induced structural pounding

Otvori u katalogu
Autori: Robert Jankowski, Sayed Mahmoud
Mjesto izdavanja: Cham
Godina izdavanja: 2015
Područje: Medicina. Tehnika i tehnologija. Menadžment
Lokacija: Otvoreni pristup
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u