Otvori u katalogu
Autori: edited by Geetam Tiwari, Dinesh Mohan
Mjesto izdavanja: Boca Raton ; London ; New York
Godina izdavanja: 2016
Područje: Medicina. Tehnika i tehnologija. Menadžment
Lokacija: Projekt
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u