Inv. br. KCM43/2021(Knjiga)

Boris Magaš : sportska arhitektur

Otvori u katalogu
Autori: Ariana Štulhofer, Hrvoje Vukić
Mjesto izdavanja: Zagreb
Godina izdavanja: 2020
Područje: Umjetnost. Sport
Lokacija: Otvoreni pristup
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u