Otvori u katalogu
Autori: Dejan Ljubisavljević, Branislav Babić, Aleksandar Đukić, Branislava Jovanović
Mjesto izdavanja: Beograd
Godina izdavanja: 2001
Područje: Medicina. Tehnika i tehnologija. Menadžment
Lokacija: Otvoreni pristup
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u