Otvori u katalogu
Autori: više autora
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2022
Područje: Prirodne znanosti
Lokacija: Otvoreni pristup
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u