Otvori u katalogu
Autori: Kos, Zorko
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2006
Područje: Medicina. Tehnika i tehnologija. Menadžment
Lokacija: Otvoreni pristup
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u