Atomizirani hotel: novi tip hotelske arhitekture u revitalizaciji grada ili krajolikaJelena Skorup Juračić728.5 SKO a2023-02-06KnjigaDCM21/2023