{"inv_broj":"KM7/2020","datum_pristizanja":"2020-01-21","naslov":"Elasticity : theory, applications, and numerics","autori":"Sadd, Martin H.","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100412015","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"539.3 SAD e","lokacija":"Projekt","godina_izdavanja":2014}