{"inv_broj":"KM15/2020","datum_pristizanja":"2020-08-28","naslov":"An Introduction to soil mechanics","autori":"Arnold Verruijt","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100412053","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"624.13 VER i","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2017}