{"inv_broj":"KM12/2021","datum_pristizanja":"2021-02-03","naslov":"Multi-Scale Continuum Mechanics Modelling of Fibre-Reinforced Polyrner Composites","autori":"Wim Van Paepegem,","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=U118020206999999904","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"539.3 MUL","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2021}