{"inv_broj":"KCM60/2020","datum_pristizanja":"2020-12-18","naslov":"Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj : odabrani tekstovi","autori":"Zlatko Kara─Ź","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=U118012802199999904","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"726 KAR s","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2020}