{"inv_broj":"KCM52/2020","datum_pristizanja":"2020-09-09","naslov":"Studije o umjetninama u Dalmaciji V.","autori":"Kruno Prijatelj","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100412065","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"75 PRI s5","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":1989}