{"inv_broj":"KCM51/2020","datum_pristizanja":"2020-09-09","naslov":"Problemi periferijske umjetnosti","autori":"Ljubo Karaman","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100412062","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"7.03 KAR p","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2001}