{"inv_broj":"KCM50/2020","datum_pristizanja":"2020-09-09","naslov":"Ćiril Metod Iveković: arhitekt i konzervator","autori":"Slavica Marković","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100412059","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"72 MAR ć","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":1992}