{"inv_broj":"KCM49/2020","datum_pristizanja":"2020-09-09","naslov":"Heraldički štitovi gotičke arhitekture kontinentalne Hrvatske","autori":"Zorislav Horvat","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100412061","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"929.6 HOR h","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":1996}