{"inv_broj":"KCM47/2020","datum_pristizanja":"2020-09-09","naslov":"Katalog gotičkih profilacija: arhitekture kontinentalne Hrvatske","autori":"Znanstveno stručni skup Hrvatski povjesničari umjetnosti (3 ; 2015 ; Zagreb)","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100412066","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"72.04 HOR k","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":1992}