{"inv_broj":"KCM45/2020","datum_pristizanja":"2020-09-09","naslov":"Artur Schneider : 1879.-1946. : zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti","autori":"Znanstveno-stručni skup Hrvatski povjesničari umjetnost (1 ; 2013 ; Zagreb)","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100412068","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"7.072 ZNA a","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2013}