{"inv_broj":"KCM43/2020","datum_pristizanja":"2020-09-09","naslov":"Studije o drvenim oltarima i skulpturi 17. stoljeća","autori":"Vlasta Zajec","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100412075","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"73 ZAJ s","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2014}