{"inv_broj":"KCM42/2021","datum_pristizanja":"2021-06-04","naslov":"Zdravstvene zgrade : udžbenik za studij arhitekture","autori":"Dražen Juračić","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=U111060800299999904","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"725.51 JUR z","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2005}