{"inv_broj":"KCM42/2020","datum_pristizanja":"2020-09-09","naslov":"Secundum morem patriae: identitet crkava propovjedničkih redova u jadranskoj Hrvatskoj","autori":"Igor Fisković","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100412070","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"726 FIS s","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2016}