{"inv_broj":"KCM41/2020","datum_pristizanja":"2020-09-09","naslov":"Gjuro Szabo: djelo jednog života","autori":"Tihomil Stahuljak","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100412060","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"930 STA g","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":1995}