{"inv_broj":"KCM40/2021","datum_pristizanja":"2021-06-04","naslov":"Otto Wagner i hrvatska arhitektura","autori":"Wagner, Otto","crolist_id":"https://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=U118021600399999904","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"72 WAG o","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2020}