{"inv_broj":"KCM40/2020","datum_pristizanja":"2020-09-09","naslov":"Sadašnjost baštine","autori":"Ivo Maroević","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100412067","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"721 MAR s","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":1986}