{"inv_broj":"KCM39/2020","datum_pristizanja":"2020-09-09","naslov":"Plemićki gradovi kontinentalne Hrvatske","autori":"Drago Miletić","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100412072","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"725 MIL p","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2012}