{"inv_broj":"KCM38/2020","datum_pristizanja":"2020-09-02","naslov":"Osnove kemije heterocikličkih spojeva","autori":"Tatjana Gazivoda Kraljević, Marijana Hranjec","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=U117122403999999904","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"547.4 GAZ o","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2020}