{"inv_broj":"KCM37/2020","datum_pristizanja":"2020-08-31","naslov":"Razumijevanje održivog razvoja","autori":"John Blewitt","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=71000000019999&id=0100412056","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"502 BLE r","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2017}