{"inv_broj":"KCM36/2021","datum_pristizanja":"2021-06-01","naslov":"Rijeka - između mita i povijesti","autori":"Goran Moravček","crolist_id":"https://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100413029","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"94 MOR r","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2006}