{"inv_broj":"KCM35/2021","datum_pristizanja":"2021-06-01","naslov":"Umetničko oblikovanje gradova","autori":"Sitte, Camillo","crolist_id":"https://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=U118031803999999904","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"711.4 SIT u","lokacija":"Projekt","godina_izdavanja":1967}