{"inv_broj":"KCM33/2021","datum_pristizanja":"2021-06-01","naslov":"Kratka povijest grada Rijeke","autori":"Igor Žic","crolist_id":"https://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100112092","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"94(497.5) ŽIC k","lokacija":"Projekt","godina_izdavanja":2003}