{"inv_broj":"KCM12/2023","datum_pristizanja":"2023-04-03","naslov":"Teorija elastičnosti i plastičnosti s metodama rješavanja zadaća","autori":"Mladenko Rak, Ivan Duvnjak, Domagoj Damjanović","crolist_id":"https://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100415025","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"539.3 RAK t","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2020}