{"inv_broj":"KCM10/2023","datum_pristizanja":"2023-04-03","naslov":"Mehanika stijena","autori":"Meho Saša Kovačević","crolist_id":"https://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100415024","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"624.12 KOV m","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2021}