{"inv_broj":"DCM4/2020","datum_pristizanja":"2020-02-14","naslov":"Klesarska škola Pučišća : 1909-2009","autori":null,"crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100412032","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"691.2 KLE","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2007}