{"inv_broj":"DCM36/2023","datum_pristizanja":"2023-07-11","naslov":"50 godina visokoškolskog obrazovanja u području građevinarstva u Splitu","autori":"ur. Alen Harapin","crolist_id":"https://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100415035","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"37 PEDES","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2022}