{"inv_broj":"DCM35/2023","datum_pristizanja":"2023-06-15","naslov":"SISAK 2023: Geotehnika u epicentru - Petrinja 2020","autori":"ur. Sonja Zlatović, Leo Matešić","crolist_id":"https://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100415034","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"624.13 SISAK","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2023}