{"inv_broj":"DCM35/2020","datum_pristizanja":"2020-07-14","naslov":"Vodoprivreda i pridru┼żene djelatnosti : s posebnim naglaskom na gornji Jadran","autori":"Zorko Kos","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100322010","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"628.1 KOS v","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2011}