{"inv_broj":"DCM3/2020","datum_pristizanja":"2020-02-05","naslov":"Životni put i djelo akademika Daniela Rukavine","autori":null,"crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100412028","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"001 ŽIV","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2017}