{"inv_broj":"DCM2/2020","datum_pristizanja":"2020-01-27","naslov":"Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjenai prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2019.-2022","autori":null,"crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100412011","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"504 PRI","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2019}