{"inv_broj":"DCM16/2020","datum_pristizanja":"2020-07-08","naslov":"GrańĎevinski fakultet Osijek : monografija","autori":"[urednik Damir Varevac]","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=U117091202199999904","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"378 GRA","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2017}