{"inv_broj":"DCM14/2020","datum_pristizanja":"2020-03-12","naslov":"Monografija Zavoda za hidrotehniku i geotehniku 2008. - 2018","autori":null,"crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=U117102101799999904","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"378.6 MON","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2020}