{"inv_broj":"DCM12/2020","datum_pristizanja":"2020-03-09","naslov":"Ervin Nonveiller : učitelj i inženjer : teacher and engineer","autori":null,"crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/ucat/unilib.cgi?form=U1580684049","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"624.13 ERV","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2020}