{"inv_broj":"DCM11/2023","datum_pristizanja":"2023-01-23","naslov":"Python za znatiželjne: sasvim drukčiji pogled na programiranje","autori":"više autora","crolist_id":"https://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb01/unilib.cgi?form=D1100414084","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"004 PYT","lokacija":"Otvoreni pristup","godina_izdavanja":2016}